Ordensregler for Taarup Lejrens Lejrskole

Det er den ansvarlige leders pligt at bekendtgøre ordensreglerne for de deltagende.

Det påhviler lejeren at undersøge om alt på Taarup Lejren er i orden. Kontakt os venligst hvis i opdager fejl eller mangler. Lejeren alene er ansvarlig for enhver form for skade, der under lejeperioden forvoldes, såvel på lejren, som på naboernes ejendele, og vil blive gjort erstatningspligtig herfor.

Det er vigtigt at bevare et godt forhold til naboerne. Vi beder derfor lejerne om at vise størst mulig hensyn til disse.

Hegn og markskel omkring lejren må ikke overskrides. Vores grund er omkranset af stynede (nedskårne) træer. Det er ikke tilladt at færdes på marker og private områder.

Der bør altid udvises god og rolig optræden, og senest kl. 22.00 skal der være ro ude, og aktiviteter på ejendommen i tidsrummet 22:00-07:00, skal kun ske for lukkede døre og vinduer.

Natløb er ikke tilladt.

Der er forbud mod åben ild, dog må grillstederne og bålpladsen bruges under opsyn af voksne (disse må ikke flyttes). Grillkul til bål, skal selv medbringes

Hvis inventaret flyttes, skal det sættes tilbage igen.

Intet fyrværkeri på stedet.

Tobaksrygning i Taarup lejren er ikke tilladt.

Taarup Lejren ønsker jer et rigtigt godt ophold.